Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ing. Richard Maletič

Rajčurská 16, 91705 Trnava

IČO 44 049 137

DIČ 1030091183

zapísaný na Okresnom úrade v Trnave, Číslo živnostenského registra: 250-25572 a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Spracovávame osobné údaje, které nám sami na základe vlastnej vôle poskytnete.

VIAC INFORMÁCIÍ O SPRACOVANÍ

Ak si u nás napr. objednáte tovar alebo služby, potrebujeme od vás údaje, které sú v procese objednávania označené ako povinné (ide hlavne o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefón a email). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej na účely predaja tovaru alebo služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kupnej zmluvy.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú lepšie a efektívnejšie plniť uzavrené zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru atď. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolne.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám poskytnete aj vaše iné osobné údaje, ako napr. často používané doručovacie adresy.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKÁVAME INÝM SPÔSOBOM AKO PRIAMO OD VÁS

Vrámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávat aj my. Pre účely marketingových kampaní, prípadně pre účely riadneho splnenie zmluvy ich môžeme kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú poskytnuté inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje poskytujeme. Pokiaľ niekto poskytne vaše osobné údaje nám, musí vás o tom tiež vopred informovať.

OSOBNÉ ÚDAJE NA TRETIE OSOBY, KTORÉ NÁM DOBROVOLNE POSKYTNETE

Ak nám poskytujete osobní údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovat o tom dotyčnú osobu a zabezpečiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Ide predovšetkým o údaje osôb, kterým môžete nechať poslať prostřednictvom našich služieb niektorý z našich produktov.

DALŠIE INFORMÁCIE

AUTOMATICKÉ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní sa na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar sa vám zobrazí. Informácie o vašom správaní sa na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť ku konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

VERZIA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY A MOBILNÉ APLIKÁCIE

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu či podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Z AKÝCH DÔVODOV ZHROMAŽĎUJEME A SPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOCHÁZA Z NASLEDUJÚCICH DÔVODOV:

 • Nákup tovaru a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje na to, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Pokiaľ nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho se môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom/problémom, musíme na jeho zodpovedanie/vyriešenie spracovávat vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté aj tretím subjektom (např. prepravcovia tovaru).
 • Uživateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom uživateľskom profile, sa vám sprístupní viacero užitočných funkcií (např. pokiaľ uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmenit, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži na prístup k vášmu uživateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť: E-mail marketing: e-mailové obchodné správy vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných správ sa môžete jednoducho odhlásiť tak, že si upravíte nastavenie svojho uživateľského profilu, kde si môžete zistiť aké osobné údaje o vás vedieme a v prípade Vášho záujmu ich zmazať. Alebo zavoláte na našu infolinku uvedenú v kontaktoch na našich stránkach.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správania sa na webe dokážeme poskytnúť relevatnejšie ponuky dalšieho tovaru, např. darčekov k rastlinám k kyticím. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, které sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom.
 • Zákaznicke hodnotenia tovaru a služieb: potom, ako u nás nakupite tovar či služby, môžete byť požiadaný o ich ohodnotenie.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA ZÁKLADE TÝCHTO PRÁVNYCH PODKLADOV

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kupnú či inú zmluvu ohľadom tovaru či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, (napríklad uzavrenie objednávky cez náš e-shop, apod.), tak vaše osobné údaje spracováváme na to, aby sme vám riadne doručili zakoupený tovar, resp.. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohoto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým fakturačné a doručovacie údaje.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používáme aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah – teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracováváme hlavne osobné údaje, ktoré spracováváme automaticky.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme posielať e-mailové a SMS zprávy.

Súhlas

Pre účely posielania obchodnýchch správ (e-mail marketing) spracováváme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Vyjadrenie vášho súhlasu je potvrdením objednávky tovaru alebo služieb, tak vám budeme obchodné správy posielať. Stále platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázat tak, že si upravíte nastavenie svojho používateľského profilu poznámkou v kontaktnom formulári alebo v objednávke.

Pokiaľ nám dáte svoj súhlas so spracovaním osobnýchch údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostrednictvomm tohoto odkazu.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM


V TÝCHTO PRÍPADOCH POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM SUBJEKTOM:

 • Doručenie tovaru: dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, pokiaľ by sme mu okrem iného neposkytli údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi poskytneme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto poskytnuté údaje zahrnujú hlavne vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na kterom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj čiastku, ktorú je treba pri preberaní tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, které mu poskytneme, oprávnený spracovávať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté třetiemu subjektu (napr. advokátovi). Pokiaľ nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. Polícia SR), uloží povinnosť, aby sme mu poskytli vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu mezi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas vytvorením objednávky, budú vaše osobné údaje vo všeobecnosti spracovávané po dobu 3 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Po uplynutí tejto lehoty Vám bude naším automatizovaným systémom poslaný email s informáciou o spracovaní Vašich osobních údajov s nastavením Vášho možného súhlasu či jeho odvolania.

V prípade, že sa prihlásite na odber obchodních správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávat po dobu 3 rokov, príp. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy mezi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme zpracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi předpismi či v súlade s nimi (např. u daňových dokladov je touto dobou doba nejménej 10 rokov).

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrena technického aj organizačného charakteru.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizováné.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.
Náš internetový obchod nie je určený pre děti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používat len vtedy, ak k tomu udelí doložiteľný súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník).

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte predovšetkým právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmezenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok tiež právo na výmaz niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

ÚPRAVA A DOPLNENIE

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho použivateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára v sekcii Kontakty.

OPRAVA

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, které o vás spracovávame, sú chybné, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára v sekcii Kontakty. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však doporučujeme upraviť si svoje osobné údaje vo svojom používateľskom účte.

PRÍSTUP

Môžete nás požiadat, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobních údajov, ktoré spracovávame.

Zároveň máte právo na prístup k týmto informáciam týkajúcích sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracování vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobních údajov
 • Kto, okrem nás, je príjemcom vašich osobních údajov
 • Plánovaná doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov alebo obmezenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sme ich nezískali od vás

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH POSKYTUJEME?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje poskytujeme našim partnerom na zabezpečenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež poskytujeme našim zpracovateľom, kterí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje poskytnúť aj reklamným a sociálnym sieťam na zobrazenie reklamy na mieru na ďalších webových stránkach a našim partnerom pre posúdenie nároku na splátkový prodaj.

Všetky uvedené osobné údaje zpracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme vyššie uvedené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne prevedenie.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽEME POSKYTOVAŤ TIEŽ ĎALŠÍM SUBJEKTOM, KTORÉ SA NACHÁZAJÚ V POZÍCII SPRÁVCU, A TO:

 • v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, – týchto partnerov poskytneme na základe vašej objednávky na vaše vyžiadanie, které môžete poslať cez kontaktný formulár v sekci Kontakt.
 • prepravným partnerom

VÝMAZ

Dďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (např. faktúry či dobropisy). Pokiaľ vaše osobné údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. pokiaľ evidujeme vami neuhradenú pohľadávku či v prípade probieahajúceho reklamačního konania).

Upozorňujeme, že podstatné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u správcu našej platebnej brány. Preto tieto dáta nemožno z našej strany vymazať a je treba kontaktovať platobnú bránu, cez kterú ste platbu realizovali (viď kapitola Poskytovanie osobných údajov tretím subjektom).

.

S výnimkou horeuvedených prípadov máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli spracovávané
 • Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
 • Vznesli ste námietku proti spracování os. údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovávaní týchto osobných údajov
 • Osobné údaje sú spracovávané protiprávne
 • Povinnosť výmazu stanoví zvláštny právny predpis
 • Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov
 • Svoje právo môžete uplatnit prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakt.

Vznesenie námietky


Niekteré vaše osobné údaje zpracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (viď kapitola týchto podmienok nazvaná „Osobné údaje spracováváme na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Tuto námietku môžete vzniesť pomocou kontaktného formulára v sekcii Kontakt.

OBMEZENÍ SPRACOVANIA

Pokiaľ popierate presnosť vašich osobných údajov, vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

PODNIE SŤAŽNOSTI

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prípadné nedorozumenia riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete jednoducho kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo prostredníctvom našich telefonických kontaktov.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018.